– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Month:

august 2013

Brønn på Loenga

I forbindelse med ny Follobane foregår det jernbanearbeider på Loenga.  Ved graving inntil Østfoldbanen støtte Jernbaneverkets entreprenør på godt bevarte laftestokker. NIKU ble varslet og maskingravingen stanset. Dette var et spennende funn i området sør for Alnaelva (elven ble lagt i kulvert gjennom Ekeberg i 1922 fordi jernbanen trengte arealene). Dette var i middelalderen utenfor…

En smie i gamlebyen

I Dronning Eufemias gate, «DEG 43», har vi de siste ukene gravd ut og dokumentert deler av en antatt smie. Funn av slagg, ulike emner og rester av jern og kobberlegeringer, samt mengder av kull og leire antydet tidlig at det kan ha foregått metallbearbeiding i den søndre delen av utgravningsområdet. Videre graving nedover lagene…

Dyrebein fra middelalderens Oslo

I den leireholdige grunnen i Bjørvika har arkeologene i Dronning Eufemias gate registrert mange funn fra middelalderen og tidlig ny tid. Foreløpig dateres funnene til perioden 1400-1600-tallet, og trolig kan de dypestliggende funnene dateres til andre halvdel 1300-tallet. Knokler fra storfe og hest funnet i de sjøavsatte massene. De er svært…

  • 1
  • 2