– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Author:

NIKUs arkeologiblogg

Gravhauger og andre fornminner forsvinner!

Denne alarmerende meldingen ble presentert for offentligheten i 1989 på en konferanse om kulturminnevernet. Fra Vestlandet ble det meldt at opptil 21 % av gravminnene var forsvunnet i løpet av en generasjon i enkelte kommuner. Skjedde det samme over hele landet? Hvem eller hva hadde skylda? Kreativ bruk av kulturminne. Foto:…

Arkeologiske undersøkelser for ny Follobane gjennom Gamlebyen

Utgravningsfeltet markert med rødt. Til venstre tegning av levninger fra Nordre tomters spor (1954) og "Klypen" (1887-9), til høyre Nordre felt utgravd i 1982-84.  Sterkt forsinket har NIKU startet opp arkeologisk utgravning i et område i Gamlebyen hvor kulvert for ny Follobane skal legges. Feltet ligger inntil Bispegata like vest for Oslo torg og inntil Nordre tomters spor.…

Spyd eller pil?

Skiferspissen er ikke ferdig og ble funnet i møddingen til Gressbakkentufta som ble undersøkt i Bankgohppi i Nessbey kommune denne uka. Kanskje ikke emnet var godt nok, eller kanskje var det ikke tid til å gjøre ferdig redskapen før jegerne skulle videre. Emnet er i en lokal skifer fra Varanger og har ligget i jorda…

Båtvraket renset frem

Båtvraket viste seg å være bevart i hele sin lengde, og de underste delene, kjøl, bunnstokker (nederste del av bandene – spantene) og de underste hudbordene ligger på plass.  Forut er det en forlengelse av kjølen, et krumt stykke som kalles lot. I dette stykket var stevnen festet. Også deler av akterstevnen var bevart med…

Steinaldermeny

Arkeologer fra Sametinget, Tromsø Museum og NIKU undersøker i disse dager en såkalt Gressbakketuft ved Bankgohppi innerst i Varangerfjorden. Målet er å undersøke bevaringsforholdene i disse særdeles viktige arkeologiske kulturminnene som finnes her i Finnmark. Avfallsdyngen som nå undersøkes i Bankgohppi i indre Varanger kan fortelle oss mye om hva som stod på menyen for…

Båtvraket er nesten helt gravd frem

Tidligere antagelser om båtvraket ser ut til å være riktige. Det er ganske kraftig ødelagt av laftekassen over. Den har presset deler fra hverandre og gjort at de i noen tilfeller er brukket og helt helt ute av stilling. Det gjelder f.eks. kjerringa, stokken som har ligget over kjølen og holdt bandene på plass. Oppe…

Dagens funn:

Beinfragment med ornamentikk, foto: NIKU Dagens funn fra Baŋkgohppi  ved Varangerfjorden er et beinfragment med ornamentikk. Lignende ornamentikk er funnet i andre Gressbakkentufter i dette området.  Dette er et spennende funn som er usedvanlig godt bevart til tross for at det har ligget nærmere 4000 år i jorda.…