I sommer fant arkeologene som graver i «Arkeologigropa» – et av utgravningsfeltene på Follobaneprosjektet i Oslo – en trebit med runer på. Trebiten har vært del av en tallerken, og man kan skimte den sirkulære formen på tallerkenens bunn. Runene er altså skåret inn med kniv på tallerkenens underside.

runepinne_exsitu
Runene og tallerkenens bunn kommer tydelig fram på nærbildet av trebiten.

Runene staver fuþ. Dette er de tre første tegnene i runealfabetet som kalles Fuþark. «þ»-runen uttales som «th» i det engelske «thing». Dette er ikke en uvanlig runeinnskrift, men noen slike runepinner er tolket som å være brukket etter de tre første runene, slik at de tre siste runene i ordet mangler. Dette er ikke tilfelle for funnet vi gjorde i sommer, i og med at tallerkenens form umuliggjør en fortsettelse av ordet.

Er det dermed en forkortelse for betegnelsen på runealfabetet som står på undersiden av denne tallerkenen, omtrent som om noen skulle ha skriblet inn ABC på en husholdningsgjenstand i dag? Det er jo liten tvil om hva som er meningen med å skrive ABC – det representerer alfabetet vårt. Det samme kan nok gjelde for de som skar eller ristet inn fuþ.

En alternativ tolkning kan imidlertid framsettes: fuþ eller fuð (ð uttales som «th» i det engelske «the») var en vanlig betegnelse på det kvinnelige kjønnsorgan. Vi kjenner ordet i denne betydningen i skriftlige kilder fra middelalderen. På en runepinne fra Bergen brukes det som tilnavn på tre menn: Jón silkifud, Guttormr fudsleikir og Jón fudkúla. Og navnene Jón Silki, Guttormr Sleikir og Jón Kúla er kjent fra sagatekster og en gravstein, så det kan være liten tvil om at det er de samme – bare med et lite tillegg.

Vi vet ikke om personen som skar inn runene under denne tallerkenen en gang i middelalderens Oslo tenkte på et stygt ord eller om han eller hun bare øvde seg på runealfabetet. Trebiten med runeinnskriften ble funnet i et lag med mye huggflis, småkvist og avfall som over tid ble dannet like utenfor et tømmerhus. Kanskje tallerkenen ble brukket og kastet ut i raseri da det ble oppdaget hva som stod skrevet på undersiden?

Les mer på:

http://www.forskning.no/artikler/2003/april/1049271717.35 (Parental Advisory: Explicit Content)