– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Month:

august 2011

Spennende funn i Møllegaten nord

Etter å ha fullført gravingen i Møllegaten syd har arkeologene nå forflyttet seg til gatens nordlige område.  Videreføringen av fjernvarmens hovedtrasé skal omfatte graving langs Møllegatens nordøstre side, deretter nordvestover i Håkon Gamles gate før den omsider slutter seg til grøften i Farmannsveien. Hittil har arkeologene påtruffet…