Etter å ha fullført gravingen i Møllegaten syd har arkeologene nå forflyttet seg til gatens nordlige område.  Videreføringen av fjernvarmens hovedtrasé skal omfatte graving langs Møllegatens nordøstre side, deretter nordvestover i Håkon Gamles gate før den omsider slutter seg til grøften i Farmannsveien.

Graving i Møllegaten nord

Hittil har arkeologene påtruffet rester av kulturlag, og i den forbindelse har det dukket opp flere interessante funn fra middelalderen eller tidlig etterreformatorisk tid. Blant funnene er en boltlås som ble påtruffet utenfor frimurerlosjen i forrige uke. En boltlås er den historiske versjonen av nåtidens hengelås, men hadde en noe annerledes mekanikk enn de låsene vi kjenner i dag. Låsen fantes i ulike størrelser og utforminger, men har gjerne hatt et sylinderformet hus med hesteskoformet bøyle/regel.

Låsen åpnes med en spesiell nøkkel som ikke vris, men trykkes mot sperrefjærer inne i låsesylinderen. Det har tidligere blitt funnet boltlåser i Tønsberg, og i fjorårets sesong ble det påtruffet tre stykker i middelalderbyen. Boltlåser i jern blir ofte funnet i så korrodert tilstand at det ikke er mulig å se låsens form. Funnet i Møllegaten nord var imidlertid relativt godt bevart.

Boltlås funnet i Møllegaten nord

Til venstre ser man boltlåsen slik den ser ut i dag, før konservering. Den er svært korrodert, men dens utforming kan skimtes under den korroderte overflaten. Tegningen over viser en boltlås funnet under en tidligere graving i Tønsberg, kun et steinkast unna funnområdet i Møllegaten nord. Den har trolig en liknende utforming som den funnet i fjernvarmegrøften.

Så da var det bare å finne nøkkelen…