– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Month:

mars 2016

Middelalderbyens Karl Johan

Noen ganger undersøker arkeologer store flater uten å støte på de helt store funnene, andre ganger er utgravningsområdet lite, men oppdagelsene blir allikevel store. Sistnevnte var tilfelle da NIKU i desember og januar 2015/2016 foretok en utgravning ved Clemens` gate, like sørøst for «Arkeologigropa» og mellom utgravningsfeltene «Mindets tomt» og «Nordre felt» fra 1970- og…