– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Author:

Nora Furan

Middelalderbyens Karl Johan

Noen ganger undersøker arkeologer store flater uten å støte på de helt store funnene, andre ganger er utgravningsområdet lite, men oppdagelsene blir allikevel store. Sistnevnte var tilfelle da NIKU i desember og januar 2015/2016 foretok en utgravning ved Clemens` gate, like sørøst for «Arkeologigropa» og mellom utgravningsfeltene «Mindets tomt» og «Nordre felt» fra 1970- og…

Datering av brønnen

For et par måneder siden skrev vi om funnet av en brønn på Borgarsyssel i Sarpsborg. Vi trodde brønnen kunne være fra middelalder, men dateringsprøvene har gitt oss et litt annet svar. Ut fra dendrokronologisk datering er to av stokkene i brønnen fra trær som ble felt år 1546 e.Kr. Middelalderen som periode opphører ved…

Middelaldersk brønn ved Borgarsyssel i Sarpsborg

Forrige uke foretok NIKU en arkeologisk utgravning ved Borgarsyssel museum i Sarpsborg. I juli ble det avdekket en brønn under en forundersøkelse i forbindelse med oppføringen av det nye formidlingsbygget til museet. De siste årene har NIKU foretatt flere mindre undersøkelser i området, men har kun funnet moderne bosetningsspor og avfall fra tidligst 1800-tallet. Gleden…