– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Month:

mai 2019

Én trekirke fra middelalderen: Resultater fra Klemenskirkeprosjektet i Trondheim.

Skrevet av Philip Wood, Kristoffer brink, Anna Petersèn, Ingeborg Sæhle og Nina Valstrand Denne teksten er fra 2019 og det har blitt gjort nye analyser av materialet i etterkant. Les rapporten her. Utgravningene ved Søndre gate i Trondheim sentrum har avslørt en kompleks sekvens av arkeologi som rommer tidlig urban bebyggelse og kirkebygninger med tilhørende…

A medieval timber church and the cult of St. Olaf: results from the Clement’s project Trondheim.

Written by Philip Wood, Kristoffer Brink, Anna Petersèn, Ingeborg Sæhle and Nina Valstrand. This text is from 2019, and there has been done further analyses of the material since then. Read the report here (in Norwegian).   The excavation at Søndre gate in Trondheim city centre have revealed a complex sequence of archaeology; late Viking-Age…