– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Month:

mai 2019

Én trekirke fra middelalderen: Resultater fra Klemenskirkeprosjektet i Trondheim.

Skrevet av Philip Wood, Kristoffer brink, Anna Petersèn, Ingeborg Sæhle og Nina Valstrand Utgravningene ved Søndre gate i Trondheim sentrum har avslørt en kompleks sekvens av arkeologi som rommer tidlig urban bebyggelse og kirkebygninger med tilhørende kirkegård. Den begynte med en urban vikingtidsbegyggelse og går over til serie med kirkebygninger fra middelalderen. På dette stedet…

A medieval timber church and the cult of St. Olaf: results from the Clement’s project Trondheim.

Written by Philip Wood, Kristoffer Brink, Anna Petersèn, Ingeborg Sæhle and Nina Valstrand   The excavation at Søndre gate in Trondheim city centre have revealed a complex sequence of archaeology; late Viking-Age urban development, which was replaced by a unique series of medieval church buildings. Five incarnations of St Clement’s Church were found, each constructed…