– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Month:

januar 2023

Arkeologi og undervisning

Skrevet av Vilde Christoffersen Rønning, pedagog og masterstudent i Museologi og kulturarvsstudier ved IKOS, Universitetet i Oslo. Hun har gjennom praksis hos NIKU høsten 2022 jobbet med formidling og frivillighet i arkeologi.   Frivillighet og mangfold er lansert som et politisk ønske og satsningsområde ved Stortingsmeldingen “Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Den statlege frivilligheitspolitikken”. Her…