– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Author:

Sara Langvik Berge

Nyere kulturminner i Gamlebyen

Skrevet av Mark Oldham, arkeolog og prosjektleder. I mars og april i år gjennomførte NIKU en arkeologisk overvåking ved Clemenskirken i Oslo, i forbindelse med den kommende Middelalderparken. Restene etter den gamle motorveien skal fjernes, slik at terrenget blir jevnt og overgangen mellom Clemenskirken og parken blir fin.   I veikrysset mellom eldre og nyere…

Utgravning ved kongsgården i Oslos middelalderby

Skrevet av Ann-Ingeborg Floa Grindhaug Denne vinteren har arkeologer fra NIKU jobbet med utgravning på sørsiden av kongsgårdens yttermurer i Middelalderparken. Her har vi fjernet restene etter den gamle gangbroen som gikk over togskinnene, mellom Mariakirken og Kongsgården til Saxegården og Clemenskirken. I dag ligger togskinnene i kulverten til Follobanen, og en ny gangsti skal…

Arkeologi og undervisning

Skrevet av Vilde Christoffersen Rønning, pedagog og masterstudent i Museologi og kulturarvsstudier ved IKOS, Universitetet i Oslo. Hun har gjennom praksis hos NIKU høsten 2022 jobbet med formidling og frivillighet i arkeologi.   Frivillighet og mangfold er lansert som et politisk ønske og satsningsområde ved Stortingsmeldingen “Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Den statlege frivilligheitspolitikken”. Her…

Arkeologen Trond ler mest av kollegaene sine

Sigrid Stensvoll Johannessen fra Hoppern skole var utplassert hos NIKU i arbeidsuka høsten 2021. For å finne ut mer om yrket arkeolog, intervjuet hun NIKUs mest erfarne feltarkeolog, Trond Engen, om hans arbeidshverdag.   Intervjuer: Sigrid Stensvoll Johannessen (14), ungdomsskoleelev ved Hoppern skole i Moss. Intervjuobjekt: Trond Engen (60), arkeolog ved NIKU.   Hva jobber…

Nervøs 14 år gammel feltarkeolog i gamlebyen

Opprensning av kulturlag med graveskje. Foto: NIKU.   Skrevet av Sigrid Stensvoll Johannesen, 10. klasse ved Hoppern skole i Moss.   Nervøs Denne uka har jeg jobbet som arkeolog for NIKU. Bakgrunnen er at hvert år har 9. klasse arbeidsuke. For meg ble det litt annerledes, fordi Covid-19 kom og det ble utsatt til 10.…