– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Author:

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Fundamentering av trebygninger fra høymiddelalderen

Ved utgravningene for Follobanen er det funnet mange levninger av bygårder, gårdsplasser med trebrolegninger og forskjellige bygninger, men bare deler av slike. Her var det på 12- og 1300-tallet tett trebebyggelse. Arkeologene har flere steder funnet brannlag, aske, trekull og brent taktorv fra bygninger som var blitt utsatt…

Arkeologiske utgravninger for Follobanen. Rådhuset fra 1611?

Ved utgravningene for den nye jernbanekulverten like sør for Bispegata gravde NIKUs arkeologer senhøstes 2013 fram deler av en stor steinbygning. Bare nederste del av kjelleretasjen var bevart, med 4 eller 6 rom. Vestmuren ble fjernet alt i 1954, ved graving for en jernbanekulvert. Østmuren er utenfor utgravningsfeltet. Kjelleren har først og fremst vært brukt…