Steinbygn 2rom_ 321059

Ved utgravningene for den nye jernbanekulverten like sør for Bispegata gravde NIKUs arkeologer senhøstes 2013 fram deler av en stor steinbygning. Bare nederste del av kjelleretasjen var bevart, med 4 eller 6 rom. Vestmuren ble fjerneKuppelstein OErom_ 321054t alt i 1954, ved graving for en jernbanekulvert. Østmuren er utenfor utgravningsfeltet. Kjelleren har først og fremst vært brukt som lager for varer. Kjellergulvet har hatt kuppelsteinbrolegning med en forsenkning som fungerte som renne. Her kan det ha vært både øl- og vintønner. Ut fra bredden på ytterveggene må dette ha vært en steinbygning med minst en, kanskje to etasjer over bakken. Dateringen er sent 1500- eller tidlig 1600-tall. Kanskje var dette byens rådhus som vi kan lese ble oppført i 1611?

Ruinen blir ferdig utgravd i 2014, men må fjernes pga. kulverten for den nye Follobanen. Mesteparten av de arkeologiske utgravningene er konsentrert om middelalderlevningene på utgravningsfeltet. Der steinbygningen ble reist, ble disse eldre levningene spadd bort der hvor kjelleren skulle bygges. De var ikke interessert i slike for 400 år siden. Utenfor kjelleren er det bevart spennende levninger fra 12- og 1300-tallet.

Petter Molaug