– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Tag:

vikingtid

Flybåren magnetometer – en oppfølging

Forsøket med å ta i bruk flybåren magnetometer som en ny metode til å påvise kulturminner i skog ble igangsatt i fjor, og er nå blitt fulgt opp med sjekk av anomalier i felt. Ordet anomalier brukes i dette tilfeller om magnetiske avvik som skiller seg ut fra den naturlige magnetismen som finnes i undersøkelsesområdet. [caption…