Under utgravingen på Torvet i Trondheim i 2016 ble det funnet en liten spenne i bronse. Vi så med en gang at dette ikke var et vanlig funn i bygrunnen, men det har tatt oss lang tid å få klarhet i hva slags spenne det er og ikke minst hvor gammel den er!

14713658_10157658214955430_8935587967456385236_n
Spennen rett etter at den ble funnet. Foto; NIKU

I området hvor spennen ble funnet var kulturlagene veldig forstyrret på grunn av de planeringene som ble utført på Torvet på 1600 og 1700-tallet. Kulturlagene var fragmenterte og kun bevart som flekker og linser samt at det var  mange strukturer gravd ned i undergrunnen. Det var derfor vanskelig å vite hvor spennebiten originalt kom fra. Flere grøfter krysset området og det var også mange stolpehull etter stolpebygde hus eller andre konstruksjoner. Stammer spennefragmentet fra noen av strukturene som var gravd ned i undergrunnen for så å ha blitt rotet opp? eller fra kulturlag som ble delvis fjernet når Torvet ble anlagt i 1681?

Da61135_NIKU_1682
Området etter opprensing. Midt i bildet går det en grøft øst-vest som krysses av en grøft som går tilnærmet nordnordøst-sørsørvest. I grøften nærmest fotografen er det flere stolpehull. Foto; NIKU

Vi har fortsatt ikke fått noen dateringer fra stolpehullene og grøftene, de stolpehullene og grøftene som vi fant daterende gjenstander i ser ut til å kunne dateres til 1200-tallet.  Kanskje stammer stolpehullene fra hus som stod i området før området ble brukt som åkermark i middelalderen.

Ettersom spennen ble funnet i restene av dyrkingslaget i et område hvor vi hadde få andre daterende funn var vi lenge usikre på hva slags spenne det dreide seg om. Bilder av spennen har gått ut til mange eksperter i hele skandinavia uten at noen kunne si sikkert hva dekor det var eller hvor gammel spennen var.

dsc2401.jpg
Spennen før rens. Foto: Ellen W. Randerz, konserveringslaboratoriet ved Vitenskapsmuseet.

Dekoren på spennen består av sammenflettede båndmønster som er like på hver sin side at et sentralt bånd. Ingen av oss som jobbet på utgravingen hadde sett noe lignende, og det samme sa flere av ekspertene. Mange kom med gode forslag til hva slags stil det kunne være, et av forslagene som gikk igjen var at det var en form for borrestil. Borrestilen har fått navn etter det svært rike gravfunnet i Borrehaugen i Vestfold, denne graven dateres til tiden rundt 900 e.kr. Tilslutt fikk vi bekreftet vår mistanke når James Graham Campbell ved University College of London kunne fastslå at det dreide seg om en form for borrestil.

_DSC2471
Spennen etter rens. Foto: Ellen W. Randerz, konserveringslaboratoriet ved Vitenskapsmuseet.

Han kunne også fortelle oss hva slags form for spenne det var, spennebiten fra Torvet er en del av en tungeformet spenne. Dette er en form for spenner som ikke er så vanlige, faktisk har vi bare funnet en eneste tungeformet spenne i samlingene ved Vitenskapsmuseet i Trondheim, mens Kulturhistorisk museum i Oslo har ihvertfall fire stykker. Jan Petersen skriver i Vikingetidens smykker fra 1928 at han kjenner til 8 slike spenner i Norge, noen nye er det nok funnet siden den tid, men sannsynligvis ikke særlig mange. I Sverige er det funnet noen spenner av denne formen i Birka, men typen ser ut til å være vanligere i Danmark og i Baltikum. Spennetypen er vanligst i gravfunn så det kan være at den kommer fra et overpløyd gravanlegg i området, men det kan desverre ikke bli annet enn spekulasjoner.

web_hent_bilde
Tungeformet spenne fra Bu i Ullensaker dekorert i Jellingestil. Foto; Unimus.

Borrestilen dateres vanligvis til 850-950/980 e.kr. men vår spenne stammer sannsynligvis fra 900-tallet ifølge eksperten. Stilmessig er altså spennen eldre enn Trondheim (om man skal tro på sagaene), arkeologisk derimot vet vi jo at det har vært aktiviteter på Nidarneset tilbake til bronsealderen. Det er flere spor i området rundt Torvet som tyder på at det har vært bosetning der tilbake til romertid. Hvorvidt spennen havnet i bakken på Torvet før eller etter 997 når Olav Tryggvasson grunnla byen får vi desverre aldri vite, men det er forlokkende å tenke på at noen kanskje mistet spennen i forbindelse med et besøk på Øyratinget eller i Kaupangen i vikingtiden. Det er tidligere funnet to gjenstander som er dekorert med borrestil i bygrunnen i Trondheim, begge to helt nede mot bunnen av kulturlagene i likhet med spennen fra Torvet.

Tongue-shaped brooch; gilt copper alloy; high relief Borre style ring chain and interlace on front; plain border; back tinned; pin fittings; traces of iron pin and grass stems in corrosion; slightly bent.
Tungeformet spenne dekorert i borrestil fra British Museum

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?partid=1&assetid=86710001&objectid=63740

Borrestilen er i seg selv en ganske spesiell stil som av enkelte tolkes som å ha et østlig hovedsenter, andre forskere ser båndflettingene som uttrykk for en nordengelsk innflytelse. Det har blitt foreslått av borrestilen kan settes i sammenheng med de russiske vikingehøvdingedømmene Gardarrike med hovedseter i Novgorod (som de kalte Holmgard) og Kiev. Enkelte forskere har tolket stilen som uttrykk for skandinavisk tilhørighet i områdene rundt østersjøen. Fra sagaene vet vi at det var gode kontakter mellom Trondheim og Gardarrike og herskerne der i vikingtid og tidlig middelalder. Olav den hellige dro til Novgorod når han ble jaget ut av Trøndelag i 1027 og ble godt mottatt der. Når han returnerte til Norge før slaget på Stiklestad i 1030 satte han igjen sønnen sin hos fyrsten der. Senere ble sønnen hentet til hvor han regjerte som Magnus den gode. Kanskje er spennen fra Torvet og de andre gjenstandene dekorert med borrestil funnet i bygrunnen et spor etter disse gode kontaktene. Muligens ble spenne som gravlagt sammen med eller mistet av noen som kom til Trondheim etter å ha reist på handels eller vikingtokt i Austerveg!