– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk

Nyere kulturminner i Gamlebyen

Skrevet av Mark Oldham, arkeolog og prosjektleder. I mars og april i år gjennomførte NIKU en arkeologisk overvåking ved Clemenskirken i Oslo, i forbindelse med den kommende Middelalderparken. Restene etter den gamle motorveien skal fjernes, slik at terrenget blir jevnt og overgangen mellom Clemenskirken og parken blir fin.   I veikrysset mellom eldre og nyere…

Utgravning ved kongsgården i Oslos middelalderby

Skrevet av Ann-Ingeborg Floa Grindhaug Denne vinteren har arkeologer fra NIKU jobbet med utgravning på sørsiden av kongsgårdens yttermurer i Middelalderparken. Her har vi fjernet restene etter den gamle gangbroen som gikk over togskinnene, mellom Mariakirken og Kongsgården til Saxegården og Clemenskirken. I dag ligger togskinnene i kulverten til Follobanen, og en ny gangsti skal…

Arkeologi og undervisning

Skrevet av Vilde Christoffersen Rønning, pedagog og masterstudent i Museologi og kulturarvsstudier ved IKOS, Universitetet i Oslo. Hun har gjennom praksis hos NIKU høsten 2022 jobbet med formidling og frivillighet i arkeologi.   Frivillighet og mangfold er lansert som et politisk ønske og satsningsområde ved Stortingsmeldingen “Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Den statlege frivilligheitspolitikken”. Her…

Middelalderparken: omvisninger/guided tours

NIKU inviterer til omvisning i Middelalderparken-utgravningen – begrensede plasser! Utgravningen i Middelalderparken har avdekket en rekke spennende funn som gir oss ny kunnskap om livet i middelalder-Oslo. Vi inviterer til omvisning følgende dager: Onsdag 16. februar kl. 16 Fredag 18. februar kl. 14.30 Fredag 25. februar kl. 14.30 (omvisning på engelsk) Onsdag 2. mars kl.…

Middelalderparken: islegger

Det er en kald formiddag nede ved bryggene i Oslo. En eldre mann står ytterst på Clemensbrygga og skuer utover den tåkelagte og frosne fjorden mens han hutrer. Burde ikke barnebarnet hans snart være tilbake? Hun ble sendt over til Cistercienserklosteret på Hovedøya for å kjøpe ingredienser som bestemoren skal lage sårsalver av.  Han gjentar…

Middelalderparken: foreløpige resultater

Skrevet av Ingeborg Hornkjøl   Utgravningen i Middelalderparken i Oslo har nå foregått i 4 måneder. Arkeologene begynner nå å danne seg et bilde av hvordan utgravningsområdet kan ha sett ut i middelalderen. Hva forventer arkeologene å finne? Og hvordan så egentlig området vi kaller Middelalderparken ut i middelalderen? Store forventninger Utgravingen i Middelalderparken håper…