– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk

Førjultidens forglemte feiringer

Skrevet av Ingeborg Hornkjøl Nå som adventstiden er i gang, kan formidlings-gruppen i Middelalderparken avsløre at vi er i gang med en julekalender! Lukene blir presentert hver dag på Instagram-kontoen niku_archaeology og vil vise fram funn, feltoppdateringer og fortelle om jul og advent i middelalderen. Vi sparker det hele i gang med et blogginnlegg om…

Fra møkk til levende historie – refleksjoner fra Middelalderparken

Skrevet av Ingeborg Hornkjøl Som regel er feltarkeologene på NIKU ute i Norges middelalderbyer og graver, men som forskere og forvaltere av Norges kulturminner fra middelalder, er det innimellom nyttig å få litt faglig påfyll. I den anledning deltok en av NIKUs feltarkeologer på en internasjonal studentkonferanse i regi av HEI – Heritage Experience Initiative…

Middelalderparken: Feltdagbok 26.10.2021

Oppdatering fra felt Khalil Olsen Holmen Siden siste oppdatering på bloggen har vi fjernet nesten alt av overliggende moderne masser og med det avdekket intakte kulturlag fra middelalderen. Området er naturligvis preget av aktivitet tilknyttet jernbanen og vi har blant annet fjernet massive betongfundamenter som er støpt ned i bakken, jernbaneskinner og robuste grunnmurer av…

Arkeologen Trond ler mest av kollegaene sine

Sigrid Stensvoll Johannessen fra Hoppern skole var utplassert hos NIKU i arbeidsuka høsten 2021. For å finne ut mer om yrket arkeolog, intervjuet hun NIKUs mest erfarne feltarkeolog, Trond Engen, om hans arbeidshverdag.   Intervjuer: Sigrid Stensvoll Johannessen (14), ungdomsskoleelev ved Hoppern skole i Moss. Intervjuobjekt: Trond Engen (60), arkeolog ved NIKU.   Hva jobber…

Nervøs 14 år gammel feltarkeolog i gamlebyen

Opprensning av kulturlag med graveskje. Foto: NIKU.   Skrevet av Sigrid Stensvoll Johannesen, 10. klasse ved Hoppern skole i Moss.   Nervøs Denne uka har jeg jobbet som arkeolog for NIKU. Bakgrunnen er at hvert år har 9. klasse arbeidsuke. For meg ble det litt annerledes, fordi Covid-19 kom og det ble utsatt til 10.…

Nye arkeologiske undersøkelser i Middelalderparken har startet!

Skrevet av Khalil Olsen Holmen Den kommende Middelalderparken I forbindelse med Bane NORs arbeid med å reetablere terrenget i Middelalderparken, undersøker arkeologer fra NIKU deler av området som omfattes av tiltaket. Utgangspunktet for reetableringen er en studie av antatt terreng rundt år 1300, basert på Erik Schias kartskisser og sammenstilte høyder fra utgravningsdata utarbeidet av…