– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Month:

juli 2014

Kleberkar fra Bergen

I mai 2014 utførte NIKU sitt Bergenskontor en etterundersøkelse i Bergen katedralskole (Kong Oscars gate 36). Her var det allerede foretatt noen gravearbeid i forbindelse med tiltak for å støtte opp svekkede takkonstruksjoner. Deler av bygningen er utsatt for alvorlige setningsutvikling og sprekkdannelse. Det ble gravd to mindre prøvehull, som viste at middelalderske kulturlag ligger…

Flybåren magnetometer – en oppfølging

Forsøket med å ta i bruk flybåren magnetometer som en ny metode til å påvise kulturminner i skog ble igangsatt i fjor, og er nå blitt fulgt opp med sjekk av anomalier i felt. Ordet anomalier brukes i dette tilfeller om magnetiske avvik som skiller seg ut fra den naturlige magnetismen som finnes i undersøkelsesområdet. [caption…