– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Author:

NIKUs arkeologiblogg

«Arkeologi i veien?»

Vi er allerede fire måneder inn i 2016 og årets prospekteringssesong har begynt for alvor. NIKUs arkeologer har så langt vært involvert i flere store og små geofysikkprosjekter, både i forsknings- og forvaltningsøyemed, og året ser ut til å bli et av de travleste hittil. Et av de større forskningsprosjektetene vi er deltagere i er…

Storskala geofysikk i Akershus

Våre arkeologer er i disse dager i gang med geofysiske undersøkelser ved gårdene Askjum og Skuterud i Ås kommune i Akershus fylke. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med det østerrikske forskningsinstituttet LBI ArchPro, Statens vegvesen og arkeologer fra Akershus fylkeskommune. Ved hjelp av motoriserte georadar- og magnetometersystemer skal det i løpet av uken undersøkes et område…

To LiDAR-verktøy

I forbindelse med ulike prosjekter der LiDAR-data har blitt tatt i bruk her på NIKU, har vi utarbeidet et par verktøy som vi tror også andre kan ha nytte av. Punkttetthet vs punktavstand Når man går til anskaffelse av LiDAR-data, blir datasettets oppløsning vanligvis oppgitt i antall punkter per kvadratmeter (p/m2). Dette kan ofte være…

Kleberkar fra Bergen

I mai 2014 utførte NIKU sitt Bergenskontor en etterundersøkelse i Bergen katedralskole (Kong Oscars gate 36). Her var det allerede foretatt noen gravearbeid i forbindelse med tiltak for å støtte opp svekkede takkonstruksjoner. Deler av bygningen er utsatt for alvorlige setningsutvikling og sprekkdannelse. Det ble gravd to mindre prøvehull, som viste at middelalderske kulturlag ligger…

Middelalderlag og borddekker i Follobanefeltet

 Til venstre steinkjeller. Til høyre borddekker fra 1300-t. Utgravningene for Follobanen like syd for Bispegata pågår innenfor spunten og interessante levninger dukker opp. Det graves fortsatt i den nordlige delen, nord for en murt kjeller fra rundt 1600. I området har det i flere nivåer vært trebrolegninger, trolig fra gårdsplasser inne i bygårder. I den…