I mai 2014 utførte NIKU sitt Bergenskontor en etterundersøkelse i Bergen katedralskole (Kong Oscars gate 36). Her var det allerede foretatt noen gravearbeid i forbindelse med tiltak for å støtte opp svekkede takkonstruksjoner. Deler av bygningen er utsatt for alvorlige setningsutvikling og sprekkdannelse. Det ble gravd to mindre prøvehull, som viste at middelalderske kulturlag ligger bare 55-60 cm under jordoverflaten i dette området. Lagene kan muligens settes i sammenheng med det middelalderske fransiskanerklosteret, som lå på sørsiden av Domkirken.

Blant funnene var et flott randskår med ørehank fra et kleberkar (tilhørende type A i henhold til Lossius sin typologi). Dette ble funnet i en intakt kontekst på en dybde av ca. 65 cm.

Kleberkar, foto: NIKU
Kleberkar, foto: NIKU

Kleberkar er laget av bergarten kleber. Da det er en myk bergart kan den formes med kniv, og den tåler stor varme eksempelvis ved matlaging. Kleberstein finnes fra mange steinbrudd rundt om i Norge, og var vanlig både i yngre jernalder og middelalder. Dateringen av slike kar er ikke alltid like lett, men ut fra funnets kontekst kan vi denne gangen med sikkerhet si at karet er fra middelalderen. I tillegg til å dominere framfor kar alternativt laget i keramikk, var de, i sammen med kvernstein og bryner, en av de viktigste eksportvarene ut fra Norge i yngre jernalder og middelalder.

Det skal videre utføres en god del arbeid i og ved katedralskolen, både grøfting og boring, og da er det bra håp om å kunne rapportere flere spennende funn senere på året.

NIKU/Bergen