– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Month:

desember 2015

En forkrøplet hest fra middelalderbyen

I jordmassene i brønnen som NIKUs arkeologer på Follobaneprosjektet i Oslo gravde i november (https://nikuarkeologi.wordpress.com/2015/12/10/bronnen-i-bispehagen/), kom det, blant piler, tau og bøtte, fram et underlig objekt som ved første øyekast mest liknet en bit slagg. Materialet var imidlertid ikke smeltemasser, men dyrebein - ett av bare et par bein vi fant i brønnen. Knokkelen viste seg…

Brønnen i bispehagen

Området nord for Bispegata i Oslo var i middelalderen ubebygd og assosiert med biskopens borg, som lå omtrent der Ladegården ligger i dag. De fleste bygningsrestene vi har i dette området stammer derfor sannsynligvis fra perioden etter reformasjonen i 1537, da mesteparten av borgen ble revet og hagen åpnet for husbygging for byens borgere. I…

Datering av brønnen

For et par måneder siden skrev vi om funnet av en brønn på Borgarsyssel i Sarpsborg. Vi trodde brønnen kunne være fra middelalder, men dateringsprøvene har gitt oss et litt annet svar. Ut fra dendrokronologisk datering er to av stokkene i brønnen fra trær som ble felt år 1546 e.Kr. Middelalderen som periode opphører ved…