– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Author:

egilbauer

Lystig lag på tregulvet

Skrevet av Kristine Ødeby   På Follobaneprosjektet i Oslo har vi på ett av utgravningsfeltene gravd fram et stort tregulv. Tregulvet var opprinnelig både langt og bredt (det har målt minst 10x10m), og utgravningen avdekket langsgående steinmurer i nordre og søndre ende av gulvet. Plankene er orientert øst–vest, parallelt med Bispegata, og ser ut til…

Park – eller middelalderpark – i Gamlebyen i Oslo?

Kulturminnefaglige innspill til "Middelalderparken Oslo. Planbeskrivelse 13.03.2015"   Julian Patrick Cadamarteri, Jan Brendalsmo og Egil Lindhart Bauer Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)   Innledning Denne artikkelen er en utvidet versjon av kronikken med samme tittel, publisert i Aftenposten 6. april 2016. Artikkelen er basert på en gjennomgang og vurdering av landskapsplanen for den nye middelalderparken…

Gullringen fra Follobaneprosjektet

I fjor høst fant arkeolog Line Hovd en gullring under utgravningene på Follobaneprosjektet: https://nikuarkeologi.wordpress.com/2015/10/12/finner-du-no-gull/ Nå har Marianne Vedeler ved Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum, skrevet om ringen, blant annet om hvilke magiske egenskaper den kan ha blitt tillagt av personen som mistet den en gang i middelalderen: http://www.khm.uio.no/forskning/samlingene/gjenstandskalender/2016/juni/gullring-fra-gamlebyen.html  …

Avslutning av utgravningene på Follobaneprosjektet

Våren 2015 begynte den tredje av fire store prosjektfaser med utgravninger for Follobanen. Den første delen (2013-2015) var den såkalte Arkeologigropa vest for Kanslergata der denne møter Bispegata; den andre delen (2014-2015) var utgravningene langs Klypen, altså jernbaneskjæringen sørover fra Bispegata mot Loenga. Våre utgravninger (2015-2016) har omfattet utgravningsfelter vest og nord for områdene for de tidligere…

NIKU på Oslo Middelalderfestival 2016

Siste helga i mai ble Oslo Middelalderfestival arrangert på Akershus festning. NIKU-arkeologene Erlend Nordlie, Kristina V. Birkelund, Kristine Ødeby og Tharald Bull Strømnes deltok på lørdag og søndag og kunne lokke med vaskeekte middelalder! Vi hadde med oss gjenstander funnet under utgravningene på Follobaneprosjektet,…

Lærfunn fra middelalderens Oslo

Utgravningene i forbindelse med byggingen av Follobanen har gitt oss en mengde funn fra aktivitet i middelalderbyen Oslo. Funnkategoriene er mange, og omfatter blant annet keramikk, bein- og tregjenstander, tekstiler og ikke minst lær. Lær er den største materialgruppen av funn som blir tatt vare på, og bevaringsforholdene i Gamlebyen gjør at læret er i…

NIKU opnar teltet for Oslo-elevar

I februar opna NIKU utgravingsteltet for elevar som vil lære meir om korleis det var å leva i Oslo i mellomalderen. Vi har invitert elevar som går på mellomtrinnet i osloskulen (5.–7. klasse) for å gje noko tilbake til dei som bur i Oslo i dag. Vi skal ta imot 36 klassar i tida fram…

Analyse av skjelett fra St. Nikolaikirkens kirkegård avslører en fryktet sykdom. Episode 2.

Forrige blogginnlegg (se Episode 1) omtalte et skjelett fra en kvinne gravlagt på St. Nikolaikirkens kirkegård i Oslo som med stor sannsynlighet var rammet av spedalskhet. I denne oppfølgeren blir det gjennomgått hva vi vet om sykdommen, hvordan den smitter og hvordan den manifesterer seg på skjelettet. Hva vet vi om spedalskhet? Det er de færreste…

Analyse av skjelett fra St. Nikolaikirkens kirkegård avslører en fryktet sykdom. Episode 1.

Utgravningen av deler av St. Nikolaikirkens kirkegård i Oslo pågikk fra juli 2014 til påsken 2015 som en del av Follobaneprosjektet. Ni måneder med utgravning resulterte i 100 graver og 107 skjeletter som er tatt opp og innbrakt til NIKU for analyse. Det var flere skjeletter enn graver, hvilket skyldes at det var flere dobbeltgraver…