For et par måneder siden skrev vi om funnet av en brønn på Borgarsyssel i Sarpsborg. Vi trodde brønnen kunne være fra middelalder, men dateringsprøvene har gitt oss et litt annet svar. Ut fra dendrokronologisk datering er to av stokkene i brønnen fra trær som ble felt år 1546 e.Kr. Middelalderen som periode opphører ved reformasjonen 1537, så i tid er vi like etter at katolisismen sluttet å være statsreligion i Norge. Med mindre tømmeret ble liggende en stund før det ble bearbeidet og brukt til å konstruere brønnen, kan formodentlig hele brønnen dateres til omtrent midten av 1500-tallet. Dette er en interessant periode i Sarpsborg bys historie, da vi kun er et par tiår fra da Borg ble satt i brann av svenskene i den nordiske sjuårskrigen og byen ble flyttet til det som ble Fredrikstad i 1567. Vi vet imidlertid lite om hvor stor del av befolkningen som forlot Borg da Fredrikstad ble etablert, men vi vet det var aktivitet i området også etter flyttingen, særlig i bydelen Gleng.

Vi vet at altså at brønnen ble bygget rundt år 1546, men hvor lenge kan den ha vært i bruk før den ble rasert? For å forsøke å komme nærmere svaret på dette spørsmålet, må vi se på hva de fylte brønnen igjen med.

IMG_4700
Geiteskalle

 

I fyllet ble det foruten jord og leire funnet store steiner, fragmenter av lær (bl.a. sko), glass, keramikk og en god del slakteavfall i form av dyrebein samt en geiteskalle med to intakte horn. Dette var med andre ord datidas søppel. Keramikk brukes ofte som indikator på alder, og i dette tilfellet kan alle fragmentene antagelig dateres til 1500-tallet. Sannsynligvis ble keramikken produsert i Sør-Skandinavia. Imidlertid må vi huske at keramikkbitene har vært del av krukker og kanner som kan ha hatt en lang levetid, og at disse først kan ha blitt kastet lenge etter at de ble produsert. Fragmentene av glass stammer trolig fra bunnen av en flaske, som trolig også kan dateres til 1500-tallet. Fravær av krittpiper, som er et svært vanlig innslag i kontekster fra 1600-tallet og framover, kan også tale for at brønnen ble fylt igjen før dette. Brønnen ble kanskje brukt et par tiår, og kanskje sammenfaller dette opphøret med at deler av befolkningen flyttet fra byen.

IMG_4707
Keramikk- og glasskår

 

Til slutt, litt fun facts om hva som skjedde ute i Europa på samme tid som vår brønn ble bygget: Den tyske reformatoren Martin Luther døde (1546), Michelangelo ble sjefsarkitekt for Peterskirken i Roma (1546), Edward VI blir konge av England etter sin far Henrik VIII (1547), den første beskrivelsen av det franske skriftsspråket ble publisert (1550) og byen Helsinki ble grunnlagt av Gustav I av Sverige (1550).