– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Author:

Julian P. Cadamarteri

På sporet av 1600-tallets håndverkere på Torvet i Trondheim

Under Torvet i Trondheim ligger restene av en bydel fra 15/1600-tallet. Frem til den store bybrannen som la middelalderbyen i aske i 1681 var området hvor Torvet idag ligger ett håndverkerstrøk. Fra de få historiske kildene som har overlevd alle bybrannene i Trondheim vet vi at det bodde smeder og andre håndverkere i området. [caption…

Torvet i Trondheim 1700-1930

Etter bybrannen i 1681 og innføringen av Cicignons  nye byplan har Torvet vært en åpen offentlig plass i hjertet av Trondheim. Men hvordan har denne plassen blitt brukt opp igjennom tidene, hvordan så det ut, hvordan var det å gå over Torvet, hvem brukte området og ikke minst hvordan luktet det? På utgravingen på Torvet har…

Graving i en «utsjaktet» gate

På tampen av årets gravesesong ble det gravd en grøft for legging av fjernvarme i Bispegaten i Trondheim. Bispegata går vestover fra Kjøpmannsgata som ligger anlagt langs Nidelven og løper langs Nidarosdomens kirkegård mot Kalvskinnet og Elvegata. Beliggenheten av Bispegata gjør…

Middelalderske dyrkningslag i Thomas Angells gate

Under opparbeidelsen av gågate i Thomas Angells gate mellom Søndre og Nordre gate har det flere steder blitt avdekket fossile dyrkningslag. Fossile dyrkningslag er enkelt forklart gammel åker eller pløyejord som har blitt "fossilisert" gjennom at andre aktiviteter har avsatt nye lag over den gamle åkeren. Slik har den gamle åkerjorda blitt liggende beskyttet av…