Ordfører Rita Ottervik tar det første spadestikket
Ordfører Rita Ottervik tar det første spadestikket

Mandag 17 august startet de arkeologiske utgravingene på Torvet i Trondheim. Iår er det den nordøstre kvadranten som skal graves. Utgravingen ble åpnet med brask og bram og celebert besøk. Ordføreren i Trondheim kommune tok det første spadestikket og fortalte at hun var spent på hva vi kom til å avdekke under asfalten.

Fungerende Riksantikvar gjorde rede for hvorfor Riksantikvaren syntes var viktig at også den etter-reformatoriske arkeologien på Torvet ble dokumentert. Og overrakk en gave iform av midler tilsvarende det Trondheim kommune stilte til dokumentasjon og formidling av nyere tids lag.

Toppdekket fjernes med gravemaskin
Toppdekket fjernes med gravemaskin

Rett under asfalten kom vi ned på et lag med betong som ser ut til å være et forsøk på å avrette overflaten på Torvet og muligens styrke bæreevnen. Betongen var grovt lagt og i enkelte «søkk» i terrenget var det fylt på med stein for å spare betong. Betongen lå direkte på det gamle brosteinsdekket på Torvet, et tynt lag av silt og sandgrus som lå mellom de to lagene tyder på at man ikke har tatt seg tid til å koste det eldre dekket før man la betongen. Dette gjorde at betongen løsnet fint i flak uten å dra med seg noen av de eldre brosteinene.

Arkeologene renser opp det eldre brosteinsdekket på Torvet
Arkeologene renser opp det eldre brosteinsdekket på Torvet

En runde med kosting etter avdekkingen og brosteinsdekket fra 1800-tallet var igjen rent og pent og synlig for byens befolkning.

Vi vet ikke helt når dette brosteinsdekket ble lagt, men bilder fra siste halvdel av 1800-tallet viser at kvadrantene i Torvets hjørner er brolagt.

Torvet i 1870 sett mot Vår Frues kirke
Torvet i 1870 sett mot Vår Frues kirke

Vi har også funnet ett bilde som viser stabler med brostein lignende klar til legging, dette bildet er fra ca 1870. På bilder fra krigens dager virker det som at brosteinen er dekket over og det er mulig at dette skjedde i forbindelse med etableringen av soluret til oslokjubileet i 1930. Når brosteinsdekket ble søkt over med metalldetektor ble det funnet noen småmynt 1919, så brosteinene var ihvertfall synlige frem til da.

Følg oss gjerne på gruppen «Arkeologi på Torvet» på facebook!

Brosteinsdekket sett
Brosteinsdekket sett mot Hornemannsgården

 

 

Brosteinsdekket sett mot Nord
Brosteinsdekket sett mot nord