– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Author:

Julian P. Cadamarteri

Middelalderske dyrkningslag i Thomas Angells gate

Under opparbeidelsen av gågate i Thomas Angells gate mellom Søndre og Nordre gate har det flere steder blitt avdekket fossile dyrkningslag. Fossile dyrkningslag er enkelt forklart gammel åker eller pløyejord som har blitt "fossilisert" gjennom at andre aktiviteter har avsatt nye lag over den gamle åkeren. Slik har den gamle åkerjorda blitt liggende beskyttet av…