Under fjerningen av det nederste laget over dyrkingslaget på Torvet dukket det opp fire mynter i en radius på 1 m. En av myntene ble funnet forrige onsdag, mens de tre siste ble funnet idag. Alle myntene ser ut til å stamme fra tiden mellom 1586-1635.

To av myntene det dreier seg om er to 1 skillinger preget for Christian IV (1588-1648). De to myntene er av en type som ble preget mellom 1619 og 1622. På den ene mynten kan årstallet leses og denne er stemplet 1620.

Den tredje mynten var en Duit fra Gelderland preget i 1635. Myntenheten duit har gitt opphav til det norske uttrykket «døyt» noe som kanskje sier noe om hvor vanlige disse var i Norge.

Den siste «mynten» er egentlig ikke en mynt, men en sjetong. Sjetonger ble brukt som regnepenger for å holde oversikten når man regner. I prinsippet som kuler på en kuleramme. Sjetongen er preget av Hanns Krauwinckel i Nuremburg mellom 1586-1635 og har omskriften «GLVCK BESCHERT IST VNGEWERT» som betyr «Fortune given is not guaranteed».

Laget myntene dukket opp i er ett svært organisk sandlag og kan være rester av hagene som skal ha ligget i området. Om myntene er mistet samlet eller stammer fra flere hendelser kan vi ikke vite. Men det er lett å forstille at en uheldig Trondhjemmer på 1600-tallet mistet pengepungen sin eller oppdaget hullet i lommen litt for sent..