– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Author:

Knut Paasche

Min er større enn din!

Endelig er den her: NIKUs første motoriserte georadar beregnet på storskala geofysiske undersøkelser. Det nyinnkjøpte georadarsystemet skal brukes til arkeologiske registreringer, og siden systemet er motorisert kan vi nå undersøke store arealer på langt kortere tid enn tidligere. De…

Frokostseminar på NIKU: Fremtidsarkeologi

Frokost med faglig påfyll?  Onsdag 25. februar 08.30 - 09.30 er våre kontakter velkommen til NIKU i Storgata 2, Oslo. I løpet av frokosten vil du få se noe av vårt avanserte dokumentasjons- og oppmålingsutstyr, og ikke minst får høre geofysiker Dr. Immo Trinks fra Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological prospection and Virtual Archaeology i…

Herregården i Larvik undersøkt med georadar og laser

Den norske delen av LBI-prosjektet ved Christer Tonning fra Kulturarv i Vestfold fylkeskommune og Knut Paasche i NIKU, undersøkte sammen med Matthias Kucera og Erich Nau fra Universitetet i Wien denne våren Herregården i Larvik ved hjelp av laserskanner og georadar. Målet var å hente fram detaljer fra det barokke hageanlegget og ikke minst rester…

Laserskanning

Laserskanning har etter hvert blitt et viktig tillegg til dokumentasjon av kulturminner. Skanning har vist seg som en svært nøyaktig og effektiv metode til dokumentasjon og overvåking av ulike kulturminnetyper. Hva er laserskanning? Laserskanningsteknologi har vært i bruk innen industri og forskning i over ti år. Det…