Frokost med faglig påfyll?  Onsdag 25. februar 08.30 – 09.30 er våre kontakter velkommen til NIKU i Storgata 2, Oslo.

Frokostseminar_SMARTfremtid_fremtidsarkeologiI løpet av frokosten vil du få se noe av vårt avanserte dokumentasjons- og oppmålingsutstyr, og ikke minst får høre geofysiker Dr. Immo Trinks fra Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological prospection and Virtual Archaeology i Wien, snakke om geofysiske undersøkelse; Hvordan geofysiske undersøkelser, i tillegg til å avsløre arkeologiske funn under bakken, også kan bidra til å skaffe informasjon om andre tema som er aktuelle som en del av større byggeprosjekter.

Det hele er gratis! For at du ikke skal gå sulten herfra, meld deg på pr telefon:(+47) 23 35 50 00 eller på mail: post@niku.no

Utstyr for storskala geofysikk LBI-ArchPro
Utstyr for storskala geofysikk LBI-ArchPro (foto NIKU)

«Arkeologer i veien» En vanlig oppfattelse blant mange utbyggere er at arkeologisk kulturminner og ikke minst arkeologer «står i veien» for nødvendige utbygging enten det dreier seg om nye veitraseer eller andre større utbyggingsprosjekter. Arkeologer er i disse dager i ferd med å prøve ut nyere verktøy som kan være med å gjøre planprosessen enklere for alle parter.

Teknologi i arkeologiens tjeneste. Moderne arkeologi har verktøy og metoder som også er langt mer skånsomme for funnene enn å bruke spade og gravemaskin. Høyteknologiske registreringsmetoder bidrar dessuten med kunnskap som flere store samfunnsaktører har praktisk nytte av.

http://archpro.lbg.ac.at/institute/institute

http://www.niku.no/no/arkeologi/geofysiske_undersokelser/arkeologisk_geofysikk/