– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Author:

Mark Oldham

Førjultidens forglemte feiringer

Skrevet av Ingeborg Hornkjøl Nå som adventstiden er i gang, kan formidlings-gruppen i Middelalderparken avsløre at vi er i gang med en julekalender! Lukene blir presentert hver dag på Instagram-kontoen niku_archaeology og vil vise fram funn, feltoppdateringer og fortelle om jul og advent i middelalderen. Vi sparker det hele i gang med et blogginnlegg om…

Fra møkk til levende historie – refleksjoner fra Middelalderparken

Skrevet av Ingeborg Hornkjøl Som regel er feltarkeologene på NIKU ute i Norges middelalderbyer og graver, men som forskere og forvaltere av Norges kulturminner fra middelalder, er det innimellom nyttig å få litt faglig påfyll. I den anledning deltok en av NIKUs feltarkeologer på en internasjonal studentkonferanse i regi av HEI – Heritage Experience Initiative…

Middelalderparken: Feltdagbok 26.10.2021

Oppdatering fra felt Khalil Olsen Holmen Siden siste oppdatering på bloggen har vi fjernet nesten alt av overliggende moderne masser og med det avdekket intakte kulturlag fra middelalderen. Området er naturligvis preget av aktivitet tilknyttet jernbanen og vi har blant annet fjernet massive betongfundamenter som er støpt ned i bakken, jernbaneskinner og robuste grunnmurer av…

Nye arkeologiske undersøkelser i Middelalderparken har startet!

Skrevet av Khalil Olsen Holmen Den kommende Middelalderparken I forbindelse med Bane NORs arbeid med å reetablere terrenget i Middelalderparken, undersøker arkeologer fra NIKU deler av området som omfattes av tiltaket. Utgangspunktet for reetableringen er en studie av antatt terreng rundt år 1300, basert på Erik Schias kartskisser og sammenstilte høyder fra utgravningsdata utarbeidet av…

Fra Bysants til Bispeallmenningen? Med pomp og prakt i Gamle Oslo

Skrevet av Sara Langvik Berge, Feltleder, Follobaneprosjektet De fantastiske bevaringsforholdene i Oslos gamleby har sikret nok et flott og uvanlig funn fra middelalderen. Under sålding av jordmasser fra utgravningene ved Follobaneprosjektet glimtet det i såldet en fredags formiddag i januar. Og selv om det som regel ikke er gull alt som glimrer, var det akkurat…

Et hjerte til Valentinsdagen

Skrevet av Solfrid Granum   Utgravningene på Follobaneprosjektet har gitt oss en mengde keramikk fra flere århundrer med aktivitet i området, og for et trent øye kan de små skårene gi mye informasjon. I den stadig økende samlingen av keramikkskår dukket det opp en artig bit, dekorert med et hjerte og en blomst satt inn…

23. desember – Finsmeden i Domkirkegaten 6A

Skrevet av Per Christian Underhaug Det er ingen historiske kilder som forteller om finsmeder i denne delen av byen i middelalder. Utgravningene i 1987 og 2017 derimot, forteller enn annen historie, da vi kan plassere denne typen aktivitet i Vågsbunnen i middelalder. Gjenstands­materialet fra denne tidsperioden funnet under utgravningene gir klare indikasjoner om at en…

21. desember – En utfordrende høst og vinter

Skrevet av Kristine Ødeby   Høst og tidlig vinter på Follobaneprosjektet har bydd på store utgravingsmessige utfordringer. Med arbeid midt i byen, og spesielt om vinteren, følger en del spesielle situasjoner. Det har ikke bare vært enkelt å bedrive arkeologi når den sene sommervarmen sakte men ustoppelig sikkert har sviktet oss, og blitt erstattet av…