Oppdatering fra felt

Khalil Olsen Holmen

Siden siste oppdatering på bloggen har vi fjernet nesten alt av overliggende moderne masser og med det avdekket intakte kulturlag fra middelalderen. Området er naturligvis preget av aktivitet tilknyttet jernbanen og vi har blant annet fjernet massive betongfundamenter som er støpt ned i bakken, jernbaneskinner og robuste grunnmurer av stein. Dette medfører at vi ikke jobber på store sammenhengende flater med kulturlag, men på mindre oppdelt områder.

Vi har så smått startet med å grave oss ned i kulturlagene og det markerer startskuddet for hovedfasen av undersøkelsen som vi håper vil gi spennende resultater.

 

Venstre bilde er tatt mot nordvest med Barcode i bakgrunnen og viser det avdekkede feltet, markert med hvit linje. Bildet til høyre er et ortofoto av feltet, orientert nord-sør, satt sammen av bilder tatt med drone. De brunlige delene av feltet angir hvor vi har gravd frem kulturlag. Foto: NIKU.

 

En av flere grunnmurer i stein som har blitt fjernet under den innledende fasen. Bak til høyre kan Ekebergåsen og Lokomotivverkstedet skimtes. Foto: NIKU.

Tysk keramikk i Oslo

Linda Åsheim

Ved opprensing av utgravningsfeltet ble det funnet et lite keramikkskår fra en “Schnelle” (ølkrus). Keramikkskåret er av Siegburg-typen, det vil si at det er produsert i Siegburg i Tyskland. Skåret er av grått steingods med utvendig saltglasur, og er 4,6 cm langt og 3,6 cm bredt.

En “Schnelle” er et høyt og slankt konisk krus. De er kjennetegnet med en hank som starter ved randen på kruset og går ned til omtrentlig midten, og noen har et tre- eller tinnlokk. Størrelsesmessig er de omtrentlig 23–25 cm høye, 8–10 cm i bunndiameter og 6–7 cm i randdiameter.

 

Syndefall

Vi finner en del Siegburg-keramikk i kulturlagene i Gamlebyen, men stort sett er de uten dekor. Dette skåret skiller seg ut med at det har en relieffdekor i form av en framstilling av Adam og Eva og syndefallet (se fig. 1).

Den kvinnelige figuren har brede hofter og en tydelig markert litt stor mage. Hun er naken med unntak av en fikenkvist strategisk plassert foran underlivet. Ved siden av den kvinnelige figuren står det en annen figur, som trolig er en mannlig figur. Denne figuren har en smalere kropp uten definerte hofter, og er påkledd et drapert tøystykke. Den mannlige figuren holder i fikenkvisten som dekker den kvinnelige figurens underliv.

Hva som er grunnen til at mannen ikke har tilgodesett kvinnen med bekledning kan vi bare spekulere i. Ved siden av mannen står det et dyr, som trolig er en sau, og på den andre siden av kvinnen ligger det en hare.

Figur 1: Siegburg «Schnelle» fra Middelalderparken (Foto: Maja Bredal Hauan, NIKU).

Det er tidligere funnet ganske mange Siegburg-Schnellen med syndefall motiv i Norge med datering hovedsakelig fra ca. 1570 til 1600.

I Bergen er det funnet bunnen av en “Schnelle” med syndefall- motiv (se fig. 2) med en datering til sen 1500-tall/tidlig 1600-tall (Demuth 2015: 128). Dette kruset har også en framstilling av en mann som holder en fikenkvist foran underlivet til en kvinne. På dette motivet er også mannen, i likhet med kvinnen, naken.

Figur 2: Siegburg «Schnelle» funnet i Bergen (kilde: Demuth 2015: 128).

Motiver fra det gamle testamentet er hyppig brukt på relieffdekorerte kanner og krus og det kan se ut til at dette var datidens mote. Disse motivene er også framstilt på malerier fra denne tiden (Demuth 2015: 128f). Keramikk med slike motiver er forholdsvis vanlig å finne i middelalderbyene i Norge.