Skrevet av Per Christian Underhaug

Det er ingen historiske kilder som forteller om finsmeder i denne delen av byen i middelalder. Utgravningene i 1987 og 2017 derimot, forteller enn annen historie, da vi kan plassere denne typen aktivitet i Vågsbunnen i middelalder.

Gjenstands­materialet fra denne tidsperioden funnet under utgravningene gir klare indikasjoner om at en form for metallhandverk må har foregått i Vågsbotn. Et bredt utvalg av ulike verktøytyper som pinsetter, nåler, kniver, små lirkeredskaper («fine tools»), så vel som et noen nøkler og diverse kroker tyder på tilstedeværelse av en eller flere finsmeder i omradet.

Redskaper

Denne antagelsen støttes av steinfunnene, hvorav størsteparten er bryner. Opplysninger som forsterker denne teorien kan også hentes fra slaggmaterialet. I tilegg til dette ble det funnet over 100 gram gull, det meste av dette gullet var produksjonsavfall (avklipp).

Avklipp

Funnet av disse gjenstandene sammen gjør at vi kan plassere en hittil ukjent aktivitet i Domkirkegaten i Bergen på 1300-tallet.