Forrige uke foretok NIKU en arkeologisk utgravning ved Borgarsyssel museum i Sarpsborg. I juli ble det avdekket en brønn under en forundersøkelse i forbindelse med oppføringen av det nye formidlingsbygget til museet. De siste årene har NIKU foretatt flere mindre undersøkelser i området, men har kun funnet moderne bosetningsspor og avfall fra tidligst 1800-tallet. Gleden var derfor stor da vi fant en brønn som trolig er fra middelalderen. Endelig fikk vi en ny puslespillbrikke i historien om det eldste Sarpsborg!

niku_ark_ 337681
Brønnen før utgraving. Toppen av tre av fire vegger er synlig. Steiner var plassert tett i tett på utsiden av veggene flere steder

Middelalderbyen Borg er dessverre en av de byene fra middelalder vi vet minst om, mye på grunn av jordraset som i 1702 tok med seg det meste av bebyggelsen. Byen ble i følge sagaene grunnlagt av Olav Haraldsson i 1016/17. De eneste synlige restene i dag er ruinene etter Nikolaikirken samt noen få spor av jordvollen kongen anla rundt byen (Olavsvollen).

At brønnen, med treverk og fragmenter av gjenstander, var bevart skyldes nok at det inntil nylig stod et hus rett over. Dette har sannsynligvis forseglet brønnen og hindret nedbrytningen av det organiske materialet. Den runde nedgravningen var godt synlig mot undergrunnen og etter en nærmere undersøkelse av fyllet ble det klart at massene luktet typisk «middelalder»; råttent egg (!)

niku_ark_ 337740
Nordøstlige hjørne

I midten av nedgravningen var toppen av tre av fire vegger synlige i form av runde stokker som dannet en firkantet ramme. Underveis i fremgravingen dukket også den siste veggen opp, og det ble klart at hele den øverste delen av konstruksjonen bestod av tømmer som var laftet sammen. Lengre ned bestod veggene imidlertid av store planker som var felt inn i spor i hjørnestokkene, såkalt sleppvegg. Brønnen i Sarpsborg er dermed en blanding av to byggeteknikker for brønn som begge var vanlige i middelalderen.

niku_ark_ 337725
Brønnen ble bygget med rundtømmer øverst og planker nederst

Veggene bestod av 5-6 stokker/planker på tre av fire sider, men veggen mot sørøst bestod kun av to stokker. Under var det en del mellomstore steiner og under dette igjen var en svært stor stein som dekket det meste av den sørøstlige siden og deler av bunnen. Sannsynligvis har steinen blitt kastet ned etter at brønnen gikk ut av bruk, og ødelagt den nedre delen av denne veggen.

niku_ark_ 337747
Brønnen etter tømming. Steinen til venstre på bildet er trolig bevisst kastet ned da man sluttet å bruke brønnen

niku_ark_ 337771 niku_ark_ 337757

Etter utgravningens slutt ble det tatt prøver av tømmeret som skal sendes inn til datering. Forhåpentligvis får vi da vite når brønnen ble bygget. Foruten selve trekonstruksjonen ble det i fyllet funnet en del fragmenter av lær (skoavfall o.l.) samt en del keramikkbiter og dyrebein, inkludert en geiteskalle med horn. Mer om funnene og resultater fra prøvene kommer utover høsten, så følg med på bloggen!