– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Month:

juni 2012

På sporet av «stræti», middelaldergaten

Under gravingen på nedre del av Torvet er det avdekket flere trekonstruksjoner. Det begrensede området som skal graves ut, gir arkeologen både en spennende og utfordrende oppgave å tolke konstruksjonene som blir avdekket. Det kan jo både være rester etter bygninger eller trebrolegging av gate eller gårdsplass. Treverket bestod av to tilsynelatende separate deler av…

Funn av barneskjelett i kiste!

Nå er den tidligere omtalte skjelettgravingen på Torvet avsluttet for denne gang. Nok en brikke i Mariakirken og Tønsbergs historie! Det ble totalt funnet 5 graver, hvorav den ene var en barnegrav. Likkisten var bevart i form av skjøre trefibre, og inne i den lå det et skjelett av et nyfødt barn. Graven ble utgravd,…

Et par føtter på Torvet i Tønsberg!

I forbindelse med graving på Torvet i Tønsberg er det funnet deler av tre graver. Gravene har ligget på den søndre delen av kirkegården til Mariakirken. I den ene graven er det kun skjelettets føtter som er gravd frem. Fotknoklene er svært store, og tilhører trolig en mann. Like ved siden av denne graven ble…

Dokumentasjon og overvåking av nordnorske gårdshauger

Feltsesongen 2012 starter NIKU et forskningsprosjekt inn mot de nordnorske gårdshaugene. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med blant annet Troms fylkeskommune, Universitetet i Tromsø og Arkeologisk museum. Nå i juni vil prosjektet i første rekke dokumentere gårdshaugen Saurbekken i Harstad kommune ved hjelp av georadar og laserskanner. NIKU utfører geofysiske undersøkelser på…