I forbindelse med graving på Torvet i Tønsberg er det funnet deler av tre graver. Gravene har ligget på den søndre delen av kirkegården til Mariakirken. I den ene graven er det kun skjelettets føtter som er gravd frem. Fotknoklene er svært store, og tilhører trolig en mann. Like ved siden av denne graven ble det også funnet kisterester til nok en grav. Det som var bevart av kisten var brunsvarte trefibre som tegnet seg som streker mot jordmassen rundt. I tillegg ble det observert en ytterliggere grav som trolig er sterkt forstyrret av nyere tids gravinger.