Under gravingen på nedre del av Torvet er det avdekket flere trekonstruksjoner. Det begrensede området som skal graves ut, gir arkeologen både en spennende og utfordrende oppgave å tolke konstruksjonene som blir avdekket. Det kan jo både være rester etter bygninger eller trebrolegging av gate eller gårdsplass. Treverket bestod av to tilsynelatende separate deler av langsgående halvkløyvde og hele stokker med overliggende planker på tvers og ligner imidlertid på middelalderens trebrolegging. Tidligere har også vestre del av kirkegårdsmuren tilhørende Mariakirken blitt avdekket slik man kan se i bakgrunnen av bildet, og videre undersøkelser forteller at treverket grenser mot muren. Om plankene fortsetter videre oppover torvet mot nordøst utover området som graves ut, vites ikke. Men nok en brikke i puslespillet om Tønsbergs middelalder er avslørt, og det blir interessant å se hvordan det henger sammen med de andre puslebrikkene fra tidligere utgravinger i Storgaten.