Nå er den tidligere omtalte skjelettgravingen på Torvet avsluttet for denne gang. Nok en brikke i Mariakirken og Tønsbergs historie! Det ble totalt funnet 5 graver, hvorav den ene var en barnegrav. Likkisten var bevart i form av skjøre trefibre, og inne i den lå det et skjelett av et nyfødt barn. Graven ble utgravd, og skjelettet vil bli undersøkt av Hanne på NIKUs kontor i Tønsberg. Det vil da gjøres en såkalt osteoarkeologisk analyse av kisterestene og det tilhørende lille skjelett.