– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Tag:

Follobanen

Fisk til middag?

Ved de arkeologiske utgravingene for Follobanen i Oslo finner vi i avfallslag fra middelalderen med mange interessante levninger. Det er gjenstander som er utslitt eller gått i stykker og så er blitt kastet. Huggflis er det mye…

Arkeologiske utgravninger for Follobanen. Rådhuset fra 1611?

Ved utgravningene for den nye jernbanekulverten like sør for Bispegata gravde NIKUs arkeologer senhøstes 2013 fram deler av en stor steinbygning. Bare nederste del av kjelleretasjen var bevart, med 4 eller 6 rom. Vestmuren ble fjernet alt i 1954, ved graving for en jernbanekulvert. Østmuren er utenfor utgravningsfeltet. Kjelleren har først og fremst vært brukt…