– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Tag:

Follobanen

Fisk til middag?

Ved de arkeologiske utgravingene for Follobanen i Oslo finner vi i avfallslag fra middelalderen med mange interessante levninger. Det er gjenstander som er utslitt eller gått i stykker og så er blitt kastet. Huggflis er det mye…