Ingrid graver frem borddekke som kan være fra Clemensallmenningen
Ingrid graver frem borddekke som kan være fra Clemensallmenningen

Vestre strete var Oslos hovedgate i middelalderen, fra Oslo torg ved Bispeborgen til Kongeborgen ved munningen av Alnaelven. Clemensallmenningen gikk fra Geitabru (over Alna) og ned den svake skråningen til Clemensbryggen ut i Bjørvika. Gaten er funnet ved arkeologiske undersøkelser på 18- og 1900-tallet forskjellige steder i området nedenfor Vestre strete. Den har vært trebrolagt, men ikke på samme måte over alt. De enkelte gårdeierne inntil gaten hadde vedlikeholdsplikt og la trebrolegningene på litt forskjellig måte. Bredden har vært ca.3m, noe varierende. Og gaten har ikke vært snorrett, men har gjort noe små svinger. Clemensallmenningen lå omtrent på samme sted gjennom hele middelalderen. Dekket ble fornyet mange ganger, og også forhøyet i takt med terrenget på begge sider. Avfall og huggflis ble planert ut og dannet underlag for det nye dekket.
Et lite parti med tverrgående stokker og halvkløvninger ble gravet frem under utgravningene for Follobanen vest for Klypen. Det kan være et av de underste gatedekkene. Samme type tredekke ble funnet rett under. Dekkene er ikke bevart i full bredde pga en moderne nedgravning i nord.
Slike tredekker var det mange i middelalderbyen, foruten i gater også på gårdsplasser og småveiter mellom bygårdene. Men trestokkene ligger på samme sted som Clemensalmenningen er funnet tidligere, så det er mulig at det er den vi har funnet en liten bit av.

Funnsted. Med gult Clemensallmenningen og til høyre Vestre strete
Funnsted. Med gult Clemensallmenningen og til høyre Vestre strete