Graving i Saxegårdshagen. I bakgrunnen ruinene av kongeborgen
Graving i Saxegårdshagen. I bakgrunnen ruinene av kongeborgen

Det er startet opp arkeologisk graving i området like syd for gangbroen mellom Saxegården og Clemenskirkeruinen i nordøst og kongeborgen i sydvest. Broen ble reist i 1993 i traséen for Østre strete, en av hovedgatene i middelalderbyen og kanskje den eldste. Opprinnelig gikk terrenget jevnt skrånende nedover mot Øra ved munningen av Alnaelva og mot vest mot Bjørvika.

Stolpehull under utgraving. Noen er firkantete og steiner kan være fra en steinskoning
Stolpehull under utgraving. Noen er firkantete og steiner kan være fra en steinskoning

Ved utgravningene er det foreløpig funnet et brent steingulv med rød brannmasse og trekull over steinene, antagelig fra en trebygning. Brannlaget kan være fra den store bybrannen i 1624, den som gav Christian IV anledningen til å flytte byen. Ved siden av, i et dypere nivå, under moderne nedgravninger er det funnet levninger av noe som kan være en bred grøft og foreløpig 6 store stolpehull som står på rekke med steinpakning i. Sannsynligvis er det flere. Det er spennende om dette kan være deler av et ytre befestningsverk for kongsgården eller om det har hatt en annen funksjon. Kongsgården ble bygget i stein på 1200-tallet, den ytre ringmuren i Håkon Håkonssons tid.

Det vil ta noe tid før vi får svar. Dette er bare ett av mange spennende steder hvor det for tiden graves for den nye Follobanen gjennom Gamlebyen.

Petter B. Molaug