Illustrasjon av bueskyttere med armbeskytter i det engelske "The Luttrell Psalter" (1320-1340).
Illustrasjon av bueskyttere med armbeskytter i det engelske «The Luttrell Psalter» (1320-1340).

Innimellom hundrevis av sko og skorester som jeg er i gang med å vaske fra ‘Arkeologigropa’ på Follobaneprosjektet, fant jeg noe helt annet. Et spennende funn dukket plutselig opp: en armbeskytter i lær for en bueskytter! Lærstykket er 15 centimeter langt, og er bredere i ene enden; den som skal sitte lengst fra håndleddet. Armbeskytteren har et avlangt stykke påsydd på langs. Dette var antakeligvis sydd på som et ekstra lag med beskyttelse mot slag fra buestrengen.

Det er laget hull langs begge kantene av lærstykket, og det er bevart løkker av lærreimer som går gjennom disse. Armbeskytteren har antakelig vært festet ved å trekke flere reimer gjennom løkkene og stramme til på oversiden av armen.

Armbeskytteren er funnet i et lag som antakeligvis er akkumulert på 1200-tallet. Kanskje tilhørte den en birkebeiner eller bagler som var med i Slaget om Oslo 21. april 1240? Skriftlige kilder nevner at det var bueskyttere med i dette slaget.

Hanne Mette Rendall (funnansvarlig for Arkeologigropa på Follobaneprosjektet)

Armbeskytteren, slik den ser ut etter å ha blitt vasket. Den opprinnelig påsydde forsterkningen satt ikke lenger fast på armbeskytteren siden det trolig var brukt en tynn tråd som er blitt helt nedbrutt i løpet av de 800 årene gjenstanden lå i jorda. Det ene hjørnet av armbeskytteren er brettet inn på grunn av måten gjenstanden lå i laget som den ble funnet i.
Armbeskytteren, slik den ser ut etter å ha blitt vasket. Den opprinnelig påsydde forsterkningen sitter ikke lenger fast på armbeskytteren siden det trolig var brukt en tynn tråd som er helt nedbrutt i løpet av de 800 årene som gjenstanden lå i jorda. Det ene hjørnet av armbeskytteren (oppe til venstre i bildet) er brettet inn på grunn av måten gjenstanden lå da den ble funnet. Foto: Egil Lindhart Bauer, NIKU.