– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Month:

juni 2016

Bøtta fra brønnen i bispehagen

I desember i fjor blogget Follobaneprosjektet om brønnen i bispehagen, hvor vi blant annet fant flere piler og en bøtte. I dag undersøkte vi denne bøtta i Follobaneprosjektet nye lokaler, og vi inviterte like godt våre kolleger på kontoret til å se på mens vi gravde gjennom sedimentene i bøtta før den skal sendes avgårde til…

Utgravingene på Torvet i Trondheim

  Følgende tekst ble trykket som kronikk i adresseavisen 17.06.2016 "Trondheim var en viktig handelsby for tømmer, fisk og kobber på 1600-tallet. Årets utgravinger vil trolig avdekke hvordan byens borgere levde for 400 år siden. Under dagens torg ligger det spor av 1000 år byhistorie, fra middelalderens åker til rester av bebyggelsen som gikk tapt…

Park – eller middelalderpark – i Gamlebyen i Oslo?

Kulturminnefaglige innspill til "Middelalderparken Oslo. Planbeskrivelse 13.03.2015"   Julian Patrick Cadamarteri, Jan Brendalsmo og Egil Lindhart Bauer Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)   Innledning Denne artikkelen er en utvidet versjon av kronikken med samme tittel, publisert i Aftenposten 6. april 2016. Artikkelen er basert på en gjennomgang og vurdering av landskapsplanen for den nye middelalderparken…

Gullringen fra Follobaneprosjektet

I fjor høst fant arkeolog Line Hovd en gullring under utgravningene på Follobaneprosjektet: https://nikuarkeologi.wordpress.com/2015/10/12/finner-du-no-gull/ Nå har Marianne Vedeler ved Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum, skrevet om ringen, blant annet om hvilke magiske egenskaper den kan ha blitt tillagt av personen som mistet den en gang i middelalderen: http://www.khm.uio.no/forskning/samlingene/gjenstandskalender/2016/juni/gullring-fra-gamlebyen.html  …

Avslutning av utgravningene på Follobaneprosjektet

Våren 2015 begynte den tredje av fire store prosjektfaser med utgravninger for Follobanen. Den første delen (2013-2015) var den såkalte Arkeologigropa vest for Kanslergata der denne møter Bispegata; den andre delen (2014-2015) var utgravningene langs Klypen, altså jernbaneskjæringen sørover fra Bispegata mot Loenga. Våre utgravninger (2015-2016) har omfattet utgravningsfelter vest og nord for områdene for de tidligere…