I fjor høst fant arkeolog Line Hovd en gullring under utgravningene på Follobaneprosjektet:

https://nikuarkeologi.wordpress.com/2015/10/12/finner-du-no-gull/

Nå har Marianne Vedeler ved Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum, skrevet om ringen, blant annet om hvilke magiske egenskaper den kan ha blitt tillagt av personen som mistet den en gang i middelalderen:

http://www.khm.uio.no/forskning/samlingene/gjenstandskalender/2016/juni/gullring-fra-gamlebyen.html