En ovnsplate med årstall 1658 og en kanonkule, hvordan henger disse to funnene fra en nedbrent kjeller under Torvet i Trondheim sammen?

283913
«Stormen på København natten mellom 10 og 11 februar 1659» malt av Fredrik Christian Lund i 1880

 

Ved freden i Roskilde 26. februar 1658 måtte Norge avstå hele Trøndelag. Den 10. mai 1658 ble Trondhjems by og len overrakt til den svenske guvernør friherre Lorentz Creutz d.e.

I august 1658 utarbeidet Jørgen Bjelke, som var overkommandant over de norske styrker i Norge, en krigsplan om å jage svenskene ut av Trondheim. Store styrker ble sendt mot Trondheim, og troppene gikk i land i Korsvika 28. september 1658.

Trondheims_beleiring_1658.jpg
Kobberstikk som viser Trondheims beleiring i 1658

I Trondheims beleiring deltok minst 3000 norske soldater, som helt omringet byen. Det var leir i Steinberget og ved Lade, og ved Bakke gård og ved Elgeseter kloster var det satt opp kanonbatterier. Det ble også satt opp noen kanoner ved elven og ved sjøsiden. Inne i byen var det mangel på ammunisjon, og mange av de svenske soldater var syke. Den 17. oktober rettet General Klas Stiernskölds soldater et angrep mot de norske styrker ved Ilevolden der 4 kompanier lå i skyttergraver. Den 19. oktober kom et nytt utfall. De norske styrkene holdt en stadig kanonade gående mot byen, flere hus brente ned og ble ødelagt.

 

General Stiernsköld overga byen 11. desember 1658 til Georg von Reichweins tropper, og marsjerte den 17. desember fra byen.

 

Kan disse to funnene representere noens minner fra disse månedene da byen var beleiret og krigen herjet?

 

Følg gjerne med på hva vi finner på facebookgruppen «Arkeologi på Torvet»

 

Skrevet av Ian W. Reed