Våren 2015 begynte den tredje av fire store prosjektfaser med utgravninger for Follobanen. Den første delen (2013-2015) var den såkalte Arkeologigropa vest for Kanslergata der denne møter Bispegata; den andre delen (2014-2015) var utgravningene langs Klypen, altså jernbaneskjæringen sørover fra Bispegata mot Loenga. Våre utgravninger (2015-2016) har omfattet utgravningsfelter vest og nord for områdene for de tidligere prosjektfasene: langs Bispegata, både på nord- og sørsiden av denne. Disse utgravningene avsluttes nå. Det vil imidlertid fremdeles foregå mindre utgravninger på Loenga og i området ved Saxegården. Siste runde med utgravning i forbindelse med Follobanen begynner vinteren 2016. Denne utgravningen skal gjennomføres under dagens Bispegata og kommer til å vare ca. ett år.

For noen uker siden var det ganske hektisk i felt:

1

2

3Etter flittig bruk av både stor og liten gravemaskin, krafse, spade, grovt språk, to tonn Friele frokostkaffe, omtrent like store mengder melkesjokolade og en trofast motorsag begynte det å roe seg i forrige uke:

4

Etter å ha fjernet tonnevis med moderne fyllmasser, et par kilometer grøfter, grunnmurer og kabler, hundrevis av kubikkmeter med middelaldersøppel, hundrevis av staur, stabber og stokker, ser vi nå utover leire og sand avsatt under vann, hundrevis eller tusenvis av år før middelalderbyen:

5

To containere er fylt med funn og prøver. Alt av reelle bygningsrester er båret vekk og det meste er saget for dendrokronologiske prøver.

6

Etter litt over ett år med utgravning på disse feltene er det i dag slutt! Feltlederne og en håndfull andre arkeologer skal nå – midt på fineste forsommeren – inn på et mørkt kontor og begrave seg i papirer, prøver og funn. Følelsene er blandet.

Takk for oss! Ønsk oss lykke til! For å sitere general Douglas MacArthur: «We are not retreating – we are advancing in another direction.»

7

Skrevet av feltleder Erlend Nordlie.