– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Month:

desember 2017

23. desember – Finsmeden i Domkirkegaten 6A

Skrevet av Per Christian Underhaug Det er ingen historiske kilder som forteller om finsmeder i denne delen av byen i middelalder. Utgravningene i 1987 og 2017 derimot, forteller enn annen historie, da vi kan plassere denne typen aktivitet i Vågsbunnen i middelalder. Gjenstands­materialet fra denne tidsperioden funnet under utgravningene gir klare indikasjoner om at en…

21. desember – En utfordrende høst og vinter

Skrevet av Kristine Ødeby   Høst og tidlig vinter på Follobaneprosjektet har bydd på store utgravingsmessige utfordringer. Med arbeid midt i byen, og spesielt om vinteren, følger en del spesielle situasjoner. Det har ikke bare vært enkelt å bedrive arkeologi når den sene sommervarmen sakte men ustoppelig sikkert har sviktet oss, og blitt erstattet av…

20. desember – Graving i betongramme

Skrevet av Rory Dunlop   På Øvre Korskirkeallmenningen har et lag med arkeologer fra NIKU jobbet siden midten av oktober 2017 innenfor en stor betongfirkant, som ble støpt ferdig på stedet. Dette er en ny type ramme for en arkeologisk utgravning i Bergen, og meningen er at kassen skal følge med nedover i takt med…

17. desember – UrbanWATCH

Infiltrasjon av overvann i byene redder kulturlag og trefundamenter under stående bygninger, samtidig som det sparer miljøet og kommunekassen for stadig større utbygging av kloakkledningene. UrbanWATCH-prosjektet finansiert av Norges forskningsråd jobbet med dette temaet 2012-2015. Det er implementert på Bryggen i Bergen, og det foreligger forslag til å gjøre tilsvarende i Oslo. Det kan defineres…

16. desember – Kirkeparken i Tromsø

I år har kirkeparken i Tromsø fått et ansiktsløft, noe som har betydd omfattende graving i kulturminnet, Tromsø gamle kirkested (ID 132051), hvor kildene (Håkon Håkonsenssaga) forteller at det har vært kirke tilbake til midten av 1200-tallet. Den største funnkategorien har vært intakte graver, totalt 65, ellers har det…

15. desember – Toromsstua i Tønsberg

Skrevet av Gorm Seljeseth og Karen Langsholt Holmqvist Tidligere i høst gravde arkeologene frem en toromsstue fra 1200-tallet i Tønsberg. Stua lå plassert med kort avstand til Lavranskirken mot sørvest og Peterskirken mot sørøst. Utgravningen foregikk i utkanten av middelalderbyen Tønsberg, nærme området til byens håndverkere nordøst i byen. I det nordvestre hjørnet i huset…