– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Month:

desember 2017

14. desember – Agatperlen fra Bergen

Skrevet av Ingrid Rekkavik I april i år dukket det opp en perle på utgravningsfeltet utenfor Kong Oscars gate 22 i Vågsbunnen i Bergen. Perlen kom fra et lag som er løst datert til ca. 1600 og som inneholdt flere tøyfragmenter, vareplomber av bly og annet som tyder på at det her hadde ligget en…

10. desember – En gullring fra Bergen

I mai 2017, på et lite område som ble gravd ut i forbindelse med bossnettutbyggingen i Kong Oscars gate, gjorde arkeologer fra NIKU et unikt funn.   Det var en høymiddelaldersk gullring, intakt med en ametyst som smykkestein.   Hvem bar denne ringen på fingeren? En mulighet er at den tilhørte en biskop, eller en…

9. desember – EØS-prosjekt i Bulgaria

Ancient Sofia, profilsikrings- og restaureringsprosjekt ved vestporten til romertidsbyen Serdica, Ancient Sofia, Bulgaria. EØS-prosjekt gjennomført 2015-2017. Deltakere fra NIKU: Inge Lindblom, Kristine Ødeby & Vibeke Vandrup Martens. Prosjektet var et sosialt inkluderingsprosjekt med roma-befolkningen som utførte store deler av restaureringsarbeidet under oppsyn av arkeologer og konservatorer. NIKUs bidrag var…

7. desember – Isotopanalyse

Ved hjelp av ulike isotopanalyser studeres kosthold og geografisk forflytning knyttet til enkeltindivider, med fokus på eventuelle endringer i løpet av livet. Isotoper er variasjoner av samme grunnstoff, og forekomsten varierer mellom ulike matkilder og mellom geografiske steder. På denne måten kan vi se hva folk har spist, hvor de kommer fra og eventuelt hvor…

6. desember – God St. Nikolas dag!

Skrevet av Sara Langvik Berge Den 6. desember er festdagen til den hellige St. Nikolas av Myra, en helgen som ved flere tilfeller har dukket opp ved Follobaneprosjektet – i form av en hittil ukjent gjenstandskategori. I 2016 ble det funnet til sammen fire blymerker som alle er preget med en bispestav, tre kuler og…