Infiltrasjon av overvann i byene redder kulturlag og trefundamenter under stående bygninger, samtidig som det sparer miljøet og kommunekassen for stadig større utbygging av kloakkledningene.

UrbanWATCH-prosjektet finansiert av Norges forskningsråd jobbet med dette temaet 2012-2015.

Det er implementert på Bryggen i Bergen, og det foreligger forslag til å gjøre tilsvarende i Oslo. Det kan defineres som et avbøtende tiltak for å sikre kulturminner in situ.

Deltakere fra NIKU var Rory Dunlop og Vibeke Vandrup Martens, og begge forsker videre innenfor dette temaet.

Infiltrasjon

Foto og grafikk: Anna Seither/NGU 2013.