Nå nærmer vi oss julaften (og Kristi fødsel) og i den forbindelse vil vi fra Søndre gjerne vise frem en helt usedvanlig flott gjenstand, nemlig et krusifiks som ble funnet i kulturlagene under den eldste kirken.

 

Krusifikset er laget av en blyholdig kobberlegering, og måler ca. 7 cm i lengde og 5 cm i bredde på korsarmen. Kristusfiguren har rette bein og utstrakte armer, markert brystparti og et kort lendeklede. På hans hode ses restene etter en krone.

Kristusfigurens rake kroppsholdning kombinert med en krone på hans hode indikerer en relativt tidlig datering til 1000-tallet. Denne kristusfremstillingen kalles Christus rex, hvor Jesus blir portrettert som konge både på jorden og i det hinsidige. Over hans hode kan vi på krusifikset se rester etter en figur, kanskje en hånd (dextera dei) eller en due, men figuren er så dårlig bevart at det ikke er mulig å bestemme. I toppen av krusifikset ses et feste til oppheng, og korset har sannsynligvis fungert som en type av brystkors – båret av geistlige.

Bilder: Marte Rønning, NTNU.

 

I Norge er det er gjort meget få funn av krusifiks tilsvarende den typen vi har funnet på utgravingen, men et liknende krusifiks finnes i Vitenskapsmuseets samlinger registret som løsfunn fra Sørum, Akershus fylke.