I år har kirkeparken i Tromsø fått et ansiktsløft, noe som har betydd omfattende graving i kulturminnet, Tromsø gamle kirkested (ID 132051), hvor kildene (Håkon Håkonsenssaga) forteller at det har vært kirke tilbake til midten av 1200-tallet.

Tromsø domkirke

Den største funnkategorien har vært intakte graver, totalt 65, ellers har det blitt funnet en ring, knapper, klesrester og to liggende gravsteiner.

Ring med initialene P.G. funnet i grav 47 A

Vi har fått god informasjon om kirkegårdens utstrekning, som strekker seg over nesten 4 kvartaler med dagens domkirke i sentrum.

Den eldste dateringen går tilbake til slutten av 1500-/begynnelsen av 1600-tallet, og de eldste gravene ligger lengst mot øst.

 

Av Bente Richardsen Isaksen