Skrevet av Kristine Ødeby

 

Follobaneprosjektet i Oslo har vi på ett av utgravningsfeltene gravd fram et stort tregulv. Tregulvet var opprinnelig både langt og bredt (det har målt minst 10x10m), og utgravningen avdekket langsgående steinmurer i nordre og søndre ende av gulvet. Plankene er orientert øst–vest, parallelt med Bispegata, og ser ut til å ha vært bygd opp av to faser plankegulv med enkelte tverrgående planker imellom.

Tregulvet ved bispeborgen
Tregulvets utstrekning på årets utgravning. Sett mot nord. Foto: Line Hovd/NIKU.
Tregulvet ved bisperborgen sett mot sør
Den nordre delen av tregulvet som ble gravd ut høsten 2015. Sett mot sør. Foto: Aksel Haavik/NIKU.

Tregulvet funnet allerede i 2015

Deler av tregulvet ble gravd ut allerede høsten 2015. Da kjente vi ikke gulvets totale utstrekning, men kunne se at det fortsatte inn i graveskråningen til feltet vi graver ut i nåværende prosjektfase. Gleden var derfor stor da det viste seg at tregulvet ikke bare fortsatte, men at det var mye større enn forventet.

Rett vest for tregulvet har vi også gravd fram en rekke tverrgående planker som ligger med ca. en meters mellomrom. Disse plankene strekker seg fra tregulvets ende og vestover. Dersom det skulle vise seg at disse plankene er en fortsettelse av fundamenteringen til gulvet, og at plankegulvet er fjernet her, vil den opprinnelige lengden på tregulvet ha vært enda åtte meter lengre enn det som er bevart i dag. Det vil si et tregulv som er totalt 18 meter langt!

 

Gjenstander funnet ved tregulvet ved bispeborgen
Gjenstandsfunn gjort i tilknytning til tregulvet. Øverst fra venstre: fiskesøkke av kleber og spillebrikke av bein. Nederst fra venstre: Tårnbrikke (sjakk) av gevir og ravperler. Alle foto: Sara Langvik Berge/NIKU.

Mange gjenstandsfunn

Vi kjenner foreløpig ikke tregulvets datering eller funksjon, og vi vet ikke om det har vært utendørs eller innendørs, men vi har gjort en del gjenstandsfunn i lagene over og under det øverste plankedekket. Det aller mest merkbare er den store mengden dyrebein. Spesielt har vi funnet veldig mye bein av fugl, men også småfe, fisk, hare, katt, hund og til og med rådyr!

Det at det ligger så mye dyrebein oppå gulvet har ledet oss til en tolkning om at det har vært en del lystige lag her. Siden vi i tillegg har gjort funn av spillebrikker og ravperler, kan vi bare begynne å forestille oss festlighetene som har utspilt seg.

Blant arkeologene har fantasien fått fritt spillerom, og vi har sett for oss et langbord med mange velkledde gjester, svært god stemning, store mengder stekt fugl, trolig mye god drikke og underholdning i form av spill og sang.